Projekty

Název projektu

Rozvoj společnosti R+M stavební s.r.o.

Reg. Č. projektu: 18/003/19210/780/152/001166

Cílem projektu je zefektivnění práce a služeb společnosti R+M stavební s.r.o. v oblasti výstavby rodinných domů a průmyslových staveb, vyřešení problematického zajišťování manipulace (vykládka , nakládka) stavebních materiálů na stavbách. Pořízení teleskopického manipulátoru/nakládače.

Projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci výzvy č.3. MAS Jablunkovsko.

Webové stránky SZIF https://www.szif.cz/cs